Postür Analizi

Fizyo Omurga

Postür: Postür vücut bölümlerinin birbirleri ile ilişkili duruş şekli ve vücudun her hareketinde eklemlerin aldığı pozisyonların birleşimi postürdür. 

Postür Analizinin Amacı: Postür analizinin amacı; bireyde mevcut postüral bozuklukların saptanarak buna uygun egzersiz/spor programlarının verilebilmesi, ayrıca gelecekte olabilecek değişikliklerin değerlendirilebilmesidir.

Postür Analizi: Vücudun önden (anterior), arkadan (posterior) ve yandan (lateral) yer düzlemine dik bir açıyla inen hayali yer çekimi çizgisine uygun ve paralel bir şekilde vücudun doğru noktaları üzerinden geçmesi prensibine dayanan bir değerlendirmedir. Bu değerlendirme sonucu yer çekimi eksenine uymayan (yanlış pozisyonlanan) vücut yapılarının tespiti sağlanır!